پرتاب استرالیا؛ شاسی بلند جدید رنو در اروپااین شهروند استرالیایی به عنوان یک جایگزین قاجاری در نظر گرفته می شود که رنو به طور کامل محیط غرفه و بدنه را بهبود می بخشد و هدف آن به دست آوردن سهم منصفانه از بازار است.