پرسپولیس در نوروز حدود ۴۰۰ هزار بازدیدکننده داشت


سرپرست پایگاه جهانی تشک جمشید اجتناب کرده اند بازدید روزانه ۲۳ هزار نفر اجتناب کرده اند این مجموعه در ایام نوروز خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در جاری تعیین مقدار داده ها بخش اخذ رای ای کدام ممکن است در ایام نوروز برپا کرده ایم هستیم. به معنای واقعی کلمه هستند هیچ آسیبی (عمدی هر دو غیرعمدی) به قلمرو وارد نشده است کدام ممکن است همراه خود نارضایتی مسافران در کنار باشد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، سید مؤید محسن نژاد (رئیس اداره کل میراث زیبایی شناختی استان فارس) چندی پیش در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوهای شخصی اظهار داشت: بر ایده آمار اجتناب کرده اند ۲۶ اسفندماه سال جاری به همان اندازه ۱۳ فروردین ماه سال جاری انواع کل آنها. به ۱۴۶۸۱۴۶ نفر رسید. خصوصی اجتناب کرده اند اماکن تاریخی شهرستان بازدید کرد. این در حالی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آرامگاه حافظ، مجموعه تشک جمشید همراه خود ۲۸۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۲ نفر بیشترین بازدیدکننده را داشت.

اگرچه افزایش بازدید اجتناب کرده اند این مجموعه میراث جهانی پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۲ سال اجتناب کرده اند شیوع کرونا امیدوارکننده است، با این حال خواه یا نه این میزان بازدید به ظرفیت، میزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت این مجموعه برای پذیرایی اجتناب کرده اند مسافران بستگی داشت؟

حمید فدایی (سرپرست پایگاه جهانی تشک جمشید) {در این} خصوص به ایلنا اظهار داشت: طبق داده ها اولین، آمادگی مورد نیاز برای حضور حداکثری بازدیدکنندگان در نوروز ۱۴۰۱ در مجموعه جهانی تشک جمشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیشتر حضور بازدیدکنندگان موجود بوده. در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ارائه دهندگان مورد نیاز اجتناب کرده اند اول ماه در گذشته اجتناب کرده اند عید نوروز، طی کلاس ها متنوع، ۱۰ کارگروه مختلف برای ادغام کردن کارگروه ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت، کارگروه گالری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروزگا، کارگروه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب مقررات، افتخاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی. کارگروه مشاوران، کارگروه فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات، کارگروه یگان ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگروه رادیو پارسه، کارگروه همیاری میراث زیبایی شناختی، کارگروه موزه، کارگروه موقعیت رستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت رجب.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه همراه خود ملاحظه به نامه های خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکته مهمی کدام ممکن است ادعا کردید آمادگی حضور حداکثری بازدیدکنندگان نوروزی را نداشتید پس {چگونه می توان} همچنان شاهد حضور مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسه زدن آنها بر روی بناهای تاریخی تشک جمشید بود. با توجه به سوغاتی بنویس وی اظهار داشت: نظر جدیدی در نوروز نوشته نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد گزارشی اجتناب کرده اند آن نداشته ایم. علاوه بر این در مقابل همراه خود حضور آماری معمول ۲۳ هزار مسافر در روز در قلمرو تشک جمشید (در ایام نوروز)، سهم ورود تصادفی اشخاص حقیقی به نقش ها اجتناب کرده اند تذکر آماری نزدیک به صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً اجتناب ناپذیر است. همین انواع بلافاصله همراه خود هشدار مراقبین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی همراه خود اعتراض سایر مسافران مناطق ممنوعه را توقف کردند.

۱۱

به آگاه فدایی، یگان ایمنی تشک جمشید در ایام نوروز آمادگی مناسب داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین را برای معامله با به این قلمرو داشت. این در حالی است کدام ممکن است در ایام نوروز پنجاه سهم در قالب نیروهای کمکی یگان به قابلیت یگان ایمنی تشک جمشید اضافه شد.

سرپرست پایگاه جهانی تشک جمشید علاوه بر این در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به باند بیش از حد نوروزی همچنان شاهد نارضایتی مسافران اجتناب کرده اند دسترسی این مجموعه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه این نارضایتی ها آسیبی به مجموعه وارد کرده است؟ : مسافران روزانه (در ایام نوروز) همواره سهم نسبتی اجتناب کرده اند نارضایتی موجود است. ما در جاری تعیین مقدار داده ها درمورد به بخش اخذ رای ای هستیم کدام ممکن است برای این منظور در ایام نوروز تحمیل کرده ایم. به معنای واقعی کلمه هستند هیچ آسیبی (عمدی هر دو غیرعمدی) به قلمرو وارد نشده است کدام ممکن است همراه خود نارضایتی مسافران در کنار باشد.

وی در خصوص وضعیت حال آثار جهانی تشک جمشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان بازدید مسافران خارجی اظهار داشت: در جاری حاضر امور مختلفی برای تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام در سال ۱۴۰۱ در تشک جمشید توسط دست اقدام است. مجموعه جهانی تشک جمشید در ایام نوروز پذیرای حدود ۴۰۰ مسافر خارجی بود. بعد از همه ضمن تصریح بر اینکه ایام نوروز معمولا برای مسافران خانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مسافران خارجی {در این} ایام حداقلی است.

فدایی علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد اهمیت حاضر آثار جدید در موزه تشک جمشید اظهار داشت: ویترین های موزه ساده برای آثار تاریخی است. آن مدل های دهه های قبلی را دلیل دهید