پزشکان: به شکایات مردم گوش دهید و با آنها صادقانه رفتار کنید


مسعود مزیکیان در خصوص اعتراضات اخیر در ایران گفت: راه حل این است که به اعتراضات گوش فرا دهیم و از تبدیل اعتراضات به خشونت جلوگیری کنیم، با مردم عدالت و انصاف رفتار کنیم.

مسعود بیشیکیان با بیان اتفاقات اخیر کشور و تشریح اقداماتی که می توان بر اساس تغییرات قانونی و در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی انجام داد، گفت: زمینه ها و همه نقاط کشور از جمله دولت، دادگاه، ارتش، پلیس، مدارس و دانشگاه ها می توانند اصلاحاتی انجام دهند، دانشجویان معترض فرزندان ما هستند، پس باید دید چرا وضعیت اینگونه است و اعتراض آنها را بشنویم.

صدای اعتراض را بشنوید و با مردم صادقانه برخورد کنید

به گزارش هانه ملت، یکی از اعضای مستقل شورای اسلامی، وی افزود: راه حل این است که به اعتراض گوش فرا دهیم و از تبدیل اعتراض به خشونت جلوگیری کنیم، با مردم با عدالت و انصاف برخورد کنیم. باید با مردم صادق بود و با آنها به عدالت رفتار کرد و از رفتار گروهی، گروهی، قومی و قبیله ای پرهیز کرد. اگر با مردم با عدالت و انصاف رفتار شود بسیاری از مشکلات حل می شود.

پزشکان معتقدند: برخی افراد را نباید خارجی دانست و فکر می کردند که فقط عده ای کشور را دوست دارند. کشور متعلق به همه گروه ها و جریان هاست و به هیچ گروه و جریانی تعلق ندارد. ما باید اجازه دهیم کسانی که در این کشور زندگی می کنند حق رشد و توسعه داشته باشند و به مسکن و تکامل جامعه کمک کنند.

وی در ادامه یادآور شد: مشکل در سیاست های کلی کشور نیست، اگر سیاست های کلی نظام درست و دقیق اجرا می شد می توانستیم در همه امور استان اول باشیم. در واقع مشکل از افرادی است که به نام سیاست های کلی راه خود را می روند و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را زیر پا می گذارند.

یکی از اعضای جناح مستقل شورای حکومت اسلامی گفت: متأسفانه همه کسانی که اشتباهات خود را توجیه می کنند و دیگران را حذف می کنند مشکل ایجاد کردند. با این قوانین و سیاست ها می توانیم مشکلات کشور را حل کنیم و به مطالبات مردم پاسخ دهیم.

انتهای پیام