پیام های همایون غنی زاده و هدیه تهرانی در پی بازداشت ریحانه طراوتی


هدیه تهرانی در طی یادداشتی زیر پست خود نوشت: ریحانه خانم قشنگ من ، ریحانه خانم دوست داشتنی ، ریحانه خانم مهربون ، ریحانه خانم ساده و بی ریا ، ریحانه خانم و ریحانه طراوتی و همین بس که بسیاری بازیگر ها و دست اندر کاران سینمایی ، بسیاری از دوستان هنرمند در رشته های مختلف ، و بسیاری از خبرنگار عزیز و خیلی از دوستان حامی حیوانات و فعالان محیط زیست ، و بسباری از برند های کوچک و بزرگ ، همه ریحانه خانم عزیز و دوست داشتنی و از نزدیک خوب می شناسند ، دختر آزاده و فعال و خوش قلب و پر تلاش و پر انرژی که هر کدوم از ما هر جا و به هر شکلی هر کاری اگر ازش خواستیم بی هیچ چشم داشت اگر می تونسته به سر دویده و و حتی اگه نمی تونسته خودش و به آب و آتیش زده که رومون و زمین نندازه ،،، با این همه پشت سرش خیلی شنیدیم و حسادت ها زیاد دیدیم و مهمل شمردیم ، شخصا نه تنها دل نگران این دختر پر مهر و ساده دل هستم که متاسغم برای جمعیتی که در این مدت کوتاه بازداشتش تا دلشون خواسته هر اراجیفی و پشتش گفتن و حتی یک لحظه تامل نکردن … در این خصوص پاسخ ما سکوت و خاموشی … اما منتظر همدردی و همراهی و دادخواست و در خواست آزادی ریحانه جانمان از همه عزیرانی هستم که خوب و از نزدیک می شناسندش … در این روزها سکوت من هم برای مصلحت شرایط خودش بود ، اما بیش از این برای ریحانه و برای دیگر فعالین و مستند سازان عزیز و سایر آزادگان در بند سکوتمان جایز نیست …

همایون غنی زاده نیز با باز نشر پست هدیه تهرانی یادداشتی در زیر آن نوشت: به مرحله ای رسیده ایم که به پوچ و عبث ودن کنش و واکنش در این سرزمین ماتمان رده! پوچ پوچ پوچ. دیگر از پست گذاشتن هم خجالت می‌کشم چرا که همه و همه و همه، کاری است که می‌توانم انجام ده و چه ناتوانی دردآوری است.

انتهای پیام