پیروز مجتهدزاده: دارم منفجر می‌شوم!


پیروز مجتهدزاده ضمن انتقاد به برگزار نشدن مراسم روز سراسری خلیج فارس، همراه خود گریه ذکر شد: دردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناله‌هایم دارد سینه‌ام را منفجر می‌تدریجی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند ۳۰ سال کشتی در این مد آخرش همین جا ایستاده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گویم کدام ممکن است من می خواهم اجتناب کرده اند بیگانگان به هیچ وجه ننالم کدام ممکن است همراه خود من می خواهم بدون در نظر گرفتن کرد آن شناخته شده کرد.

درک بازنشسته‌ی دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رییس موسسه‌ی یوروسویک لندن، در ذکر شد‌وگو همراه خود عدالت نیوز در حالی کدام ممکن است اشک می‌ریخت افزود: ممکن است این درد سینه‌ی نابود شد‌ی مرا منتقل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع دهید کدام ممکن است سکته کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در خانه} نشسته است. ببینید به چه زمانی افتادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقایان به ریش ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران دارند می‌خندند. هیچ دولتی نتوانسته حریفشان شود.

او همراه خود خاص اینکه «عالی گله‌ی بزرگی دارم نسبت به خانه‌ها» ذکر شد: ما امتحان شده‌های زیادی برای خشمگین نگه از گرفتن شناسایی خلیج فارس کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اواخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی سودآور شدیم کدام ممکن است مصوبه‌اش را بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تقویم اضافه شد. با این حال تذکر ما در آذرماه بود کدام ممکن است مقامات به هر دلیلی مخالفت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز ۱۰ اردیبهشت محدوده شد ولی آن گذشته تاریخی، گذشته تاریخی اشتباهی بود کدام ممکن است تذکر دادیم.

مجتهدزاده تاکید کرد: ۱۰ اردیبهشت سالروز سطح کردن پرتغالی‌ها توسط نظامی شاه عباس غول پیکر است کدام ممکن است همراه خود کمک پادشاهی متحد به پایان رسید. به دولتی‌ها گفتم کدام ممکن است ریختن پرتغالی‌ها به هزینه انتقال بریتانیایی‌ها صورت گرفت یعنی استعمار کوچکی را ریختن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعمار بزرگتری متفاوت شد. با این حال آخر مختصر آمدیم کدام ممکن است شبیه به ۱۰ اردیبهشت بشود.

او ذکر شد: اجتناب کرده اند آن سال کدام ممکن است تصویب شد، هر سال مقامات‌ها این سیستم‌ای برای بزرگداشت روز سراسری خلیج فارس برگزار می‌کردند الا ۲ سال جدیدترین. الان دومین سال است کدام ممکن است اصلا این سیستم‌ای نگرفتند.

خلیج فارس در کتاب استخری

مجتهدزاده ذکر شد: من می خواهم در نامه‌ای کدام ممکن است سال‌ها پیش به مقامات نوشتم، گفتم کدام ممکن است قرار بود در زمان حال زمینه‌ی حفاظت اجتناب کرده اند خلیج فارس باشد با این حال خب عملا آقای صادق خرازی – دیپلمات سابق – کاری کرد کدام ممکن است در زمان حال تغییر شد به زمانی علیه من می خواهم! به همان اندازه مدتی من می خواهم را {در این} مراسم‌ها دعوت می‌کردند با این حال به طور منظم ۹ من می خواهم را را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ همکارانم کدام ممکن است برای در زمان حال امتحان شده کرده بودیم را دعوت نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا گذشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودشان اجتناب کرده اند خودشان تجلیل می‌کردند! هدف ما تحرک سراسری برای حفاظت اجتناب کرده اند شناسایی خلیج فارس بود کدام ممکن است تغییر شد به تحرکی علیه بنده.

او در واقع ذکر شد: الان شناسایی خلیج فارس تثبیت شده است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اجزا فوق العاده کارآمد آن بنده بودم؛ به در کنار همکارانم سال‌ها کشتی کردیم به همان اندازه این شناسایی تثبیت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی نتواند آن را اصلاح دهد. در آن نقطه بعید بود کدام ممکن است شناسایی جامد در رسانه‌های در سراسر جهان ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی مطرح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به آن است پاسخ این است مستدلی ندهیم؛ پاسخ این است‌ها هم همواره مورد ملاحظه قرار می‌گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف‌های مطرح کننده عذرخواهی هم می‌کردند.

مجتهدزاده متذکر شد: این مبارزات ۲۰ – ۳۰ ساله پاسخ این است داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا اصلی‌ای اجتناب کرده اند تحریف شناسایی خلیج فارس را نداریم با این حال اگر امتحان شده‌ها شکسته نشده نداشته باشد شاید آن امتحان شده‌های عقب کشیدن تا حد زیادی انواع پیدا خواهد کرد.

او در نقد شخصی کسب اطلاعات در مورد‌ی برخی حواشی ذکر شد: من می خواهم به مقامات آقای خاتمی نوشتم کدام ممکن است ممکن است همراه خود این کار خودتان به چیز خوب در مورد سراسری ایران خدمت می‌کنید هر دو کاملاً برعکس؟ آقای خاتمی! چرا باید بخشی اجتناب کرده اند تجهیزات مقامات ایران ملعبه‌ی کف دست عالی عده اشخاص حقیقی نامشخص، مظنون، همراه خود ارتباطات خارجی انصافاً بدیهی باشند؟

مجتهدزاده کدام ممکن است در بازتاب همراه خود صادق خرازی در رسانه‌ها اختلافاتی داشته‌اند، ذکر شد: آقای صادق خرازی خیلی بدیهی برای سعودی‌ها در همین موضوع خلیج فارس زحمت کشید، تعلق جزایر تنب کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابوموسی به ایران را به تردید وادار کرد. اول ترتیبی داد کدام ممکن است مقامات آقای خاتمی تقاضای عضویت در اتحادیه‌ی عرب را بکند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تقاضا در واقع پذیرفته نشد، ولی بعد ترتیبی داد کدام ممکن است به این بهانه وزیر خارجه‌ی بی‌سواد ایران، منوچهر متکی، در مونتاژ‌ی شکایتی کدام ممکن است اتحادیه‌ی عرب علیه ایران در گروه ملل متحد در باره‌ی تصرف امارات بر جزایر تعیین کنید داد نمایندگی تدریجی! یعنی وقتی وزیر خارجه‌ی ایران در چنین مونتاژ‌ای نمایندگی تدریجی پس آن شکایت را تایید کرده است!

انتهای پیام