پیش‌سوراخ بینی غیرمعمول رییس اتحادیه املاک کسب اطلاعات در مورد قیمت مسکن| ریزش قیمت مسکن یکپارچه دارد – موقعیت یابی خبری تحلیلی افق


فروشندگان ملک در چندین جهان پایتخت می‌گویند جریان تخفیف در کل ماه‌های سال قبلی(۱۴۰۰) وارد بازار مسکن ۱۴۰۱ شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش نرخ‌های پیشنهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری قیمت در سال جاری همراه خود بستگی به مونتاژ مسکن دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری اجتناب کرده اند مذاکرات تعمیر تحریم‌ها قطعی است.

در همین راستا موسسه مالی مرکزی در نخستین گزارش شخصی اجتناب کرده اند بازار مسکن در فرودین ۱۴۰۱، اجتناب کرده اند کاهش بیش اجتناب کرده اند ۲ درصدی قیمت مسکن خبر داده است.

مصطفی‌قلی خسروی به گزارش موسسه مالی مرکزی در خصوص قیمت مسکن در فروردین ۱۴۰۱ ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مقامات در امتحان شده است همراه خود ساختار نهضت سراسری مسکن ضعیف مسکن در ملت را جبران تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ساختار در تعدادی از بخش اجتناب کرده اند جمله مسکن کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن شهری در جاری تدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا است.

وی همراه خود خاص اینکه اکنون حدود ۷۲۰ هزار واحد مسکونی ضعیف مونتاژ در ملت موجود است، ذکر شد: هر سال آپارتمان‌های فرسوده نیز به این سبد اضافه می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار خانه اولی‌ها نیز موجود است. متعاقباً مقامات سیزدهم همراه خود تعیین این ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار نهضت سراسری قصد جبران کسریِ مسکن را دارد.

به آموزش داده شده است قلی خسروی بازار به افزایش تهیه پاسخ سازنده آرم خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن مسکن در ساختار‌های دولتی اجتناب کرده اند جمله مسکن مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه آن به نامزدها، انبساط بی رویه قیمت مسکن را مدیریت خواهد کرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در باره کاهش انواع پیشنهادات نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ نیز ذکر شد: امسال سال تثبیت قیمت مسکن است. در عین جاری وارد خم شدن عمیق تری شده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط خم شدن نیر شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود.

به آموزش داده شده است قلی خسروی همراه خود احتمال نتیجه گیری اجتناب کرده اند مذاکرات تعمیر تحریم‌ها به همان اندازه ۲ سال بلند مدت شاهد تخفیف مسکن هستیم.

وی ذکر شد: احتمالا همراه خود افزایش جزیی در نرخ نهاده‌ها مواجه هستیم کدام ممکن است به مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز هم باز می‌گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر جزیی در قیمت تهیه می‌گذارد.

قلی خسروی فروردین امسال نیز آموزش داده شده است بود دلالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوداگران قصد دارند اجتناب کرده اند عدم مطابقت در تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا سوءاستفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ‌گذاری بازار اجاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن را انجام دهند. بر این مقدمه سوداگران مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان ساختار‌های مالی مقامات در بخش مسکن همراه خود هدف کسب درآمد تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر هم زدن بازار، قیمت‌های بی وفا را در دنیای آنلاین ما چاپ شده می‌کنند.

قیمت مسکن در تهران در فروردین امسال همراه خود کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به اسفندماه در کنار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است در ۱۲ماه منتهی به فروردین سال ۱۴۰۰ مسکن ۹۱.۷ نسبت پرهزینه شده بود، این نرخ همراه خود نزول قابل ملاحظه در مقامات سیزدهم به ۱۶.۹ نسبت کاهش یافته است است. علاوه بر این، بر مقدمه گزارش موسسه مالی مرکزی، انواع آپارتمان‌های مسکونی قیمت کاهش یافته شده در شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۱، به ۳.۴ هزار واحد مسکونی محدود شد کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته ۴۹.۹ نسبت کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به ماه خیلی شبیه سال در گذشته ۶۳.۷ نسبت افزایش آرم می‌دهد.