پیمان مولوی: متأسفانه آنچه آقای. روحانی حقیقت داشت.


پیمان مولوی، فعال و تحلیلگر اقتصادی در توییتر خود نوشت:

انتهای پیام

پست های مشابه