چه کسی ۵ میلیون سهم سود می برد؟


افرادی که در اسفند ماه سال گذشته سود سهام سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ خود را دریافت نکردند، باید منتظر دریافت سود سهام خود در این هفته باشند. حدود دو میلیون نفر سود سهام را واریز کرده اند و اکنون منتظر دریافت سود سهام خود هستند.

مهم ترین دلیل عدم پرداخت سود سهام این گروه مشکل بودن مشخصات حساب آنهاست. به همین دلیل مهمترین شرط دریافت سود سهام این است که افراد اطلاعات حساب و شماره تامین اجتماعی خود را صحیح دریافت کنند.

این گروه فقط تا ۱۰ مرداد فرصت داشتند با مراجعه به سامانه سجام اظهارات شبانه خود را اصلاح کنند. در غیر این صورت سودی به زیان دیدگان تعلق نخواهد گرفت.

بازماندگان منتظر واریز سود سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خود هستند، میزان سود سهام عدالت در سال ۱۳۹۷ برای افرادی که ۵۳۲ هزار تومان سهام دارند، ۱۹۰ هزار تومان و سود سال ۱۳۹۸ برای گروه حدود ۵۸۰ هزار تومان است. مبلغ برای صاحبان یک میلیون سود سهام دو برابر می شود. یعنی سود سال ۲۰۱۸ حدود ۴۰۰ هزار تن و سود سال ۲۰۱۹ حدود یک میلیون تومان است.

اگر یک خانواده چهار نفره یک میلیون سهم داشته باشد و همزمان سود سال ۱۳۹۷ و سود سال ۱۳۹۸ را دریافت کند، کل سود تعیین شده توسط خانوار ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. این بدان معناست که این خانوار باید یکشنبه آینده منتظر واریزی باشد. البته به شرطی که بخشی از سهام خود را واگذار نکرده باشند.

میزان این سود برای یک خانواده چهارنفره دارای سهام ۵۳۲ هزار تومان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. اما دریافت این مزایا به داشتن شماره برنز معتبر بستگی دارد.

منبع: تجارت نیوز