کلینیک های آتی واکسیناسیون کووید برای دانشجویان – بنیاد کارور از نورواک


بنیاد کارور نوروالک
خیابان آکادمی ۷
Norwalk, CT 06850
۲۰۳-۸۳۸-۴۳۰۵

کارور قبل و بعد از مدرسه و در طول تابستان به دانش‌آموزان خدمت می‌کند و در ۱۷ مدرسه عمومی K-12 نوروالک، مدرسه منشور ساید بای ساید، مرکز اجتماعی کارور، و آکادمی مگنت مطالعات کلاسیک در بریجپورت فعالیت می‌کند. کارور یک سازمان خیریه معاف از مالیات بر اساس بخش ۵۰۱(c)(3) کد درآمد داخلی است. IRS EIN: ۰۶-۰۸۶۲۰۷۲رژیم لاغری سریع