گفتن قالب کالا دیگنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیدلیتی پرایم همراه خود قیمت جدیدبه گزارش مجدد به گروه مالی ایسکانیوز، گروه خودروسازی بهمن موتور سیکلت انتخاب دارد اجتناب کرده اند روز چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح، قالب کالا نقدی – اعتباری ۲ شاسی بلند پرطرفدار شخصی یعنی فیدلیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگنیتی پرایم را به مرحله اجرا دربیاورد. در قالب این قالب، قیمت مصوب جدید خودروهای مذکور در سال ۱۴۰۱ نیز خاص شد.

تا حد زیادی بیاموزید:

بر این مقدمه قیمت مصوب فیدلیتی پرایم تیپ ۱ در سال جاری برابر ۸۴۴ میلیون تومان گفتن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش مدل هفت نفره هر دو تیپ ۲ این خودرو نیز برابر ۸۵۹ میلیون تومان {خواهد بود}. علاوه بر این قیمت مصوب جدید دیگن بروزترین tp-date قالب کالا دیگنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیدلیتی پرایم همراه خود قیمت جدید- اردیبهشت ۱۴۰۱ یتی پرایم نیز برابر ۹۳۵ میلیون تومان است.

نامزدها می‌توانند همراه خود دسترسی سامانه کالا اینترنتی گروه بهمن نسبت به محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب یکی اجتناب کرده اند سه مانکن فوق اقدام کنند. اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است سند خودرو به مدت عالی سال در رهن نمایندگی باقی خواهد ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ این رهن نیز برابر ۲ میلیون تومان {خواهد بود}.

موعد عرضه دیگنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیدلیتی پرایم {در این} قالب حدود ۳۰ روز کاری گفتن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد تسلیم شدن سالیانه آن برابر ۱۵ سهم است.

انتهای پیام/