گلاباف در پیامی آسایش


محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی آسایش به رویداد درگذشت آیت‌الله علوی گورجانی، ۲ تن اجتناب کرده اند سروران این مرجع تقلید قم هستند کدام ممکن است در سن سه سالگی درگذشت.

به گزارش عدالت نیوز، آیت الله قافی اصفهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیت الله اقدس الدین عراقی کدام ممکن است در نامه قالیباف اجتناب کرده اند آنها شناسایی برده شده است در سال ۱۳۲۱ وفات یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیت الله علوی گورجانی سه سال پیش اجتناب کرده اند آن یعنی در سال ۱۳۱۸ به دنیا آمدند.

در نامه قالیباف آمده است: خداوند دروس بخش را به آقازای مذهب عراق آموخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه این معارف گرانقدر در آسانسور شخصیت مقاوم فقهی ایشان تأثیر بسزایی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصل آن کتاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار ارزشمند متنوع در زمینه آموزش، فقه، ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدیث». [لینک]

آیت الله سید محمدعلی علوی حسینی گرجانی متولد خرداد ۱۳۴۰ در نجف در ۲۴ اسفند ۱۳۵۹ در بیمارستانی در تهران درگذشت.
ضیاءالدین علی بن ملا محمد عراقی ملقب به آقا ضیاء عراقی در روز دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۳۱ در نجف درگذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صحن حرم علی بن ابی طالب به آلودگی سپرده شد.

محمد حسین قافی اصفهانی اغلب به عنوان شناخته می شود نمایندگی اصفهانی خوب هفته پس اجتناب کرده اند درگذشت آقا ضیاء عراقی در ۲۳ آذر ۱۳۳۰ در نجف درگذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرم علی بن ابی طالب در حجره ای مجاور به آلودگی سپرده شد. به گلدسته. [لینک]

انتهای پیام