گمانه زنی جانشین عادل آذر


با درگذشت عادل آذر گمانه زنی ها درباره انتخاب جانشین او بیشتر شده است.

به گزارش انصاف نیوز، فرهاد رهبر مشاور رئیس جمهور، پورمحمدی معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان برنامه و بودجه، فرهنگ مقدم و علی فیروزفر معاونان مؤسسه عالی برنامه ریزی و آموزش پژوهشی به عنوان سرپرست این سازمان معرفی شدند. موسسه. آموزش مدیریت و برنامه ریزی و پژوهش.

مرحوم عادل آذر که در دوران نقاهت پس از جراحی دیسک کمر بر اثر عارضه قلبی درگذشت، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی بود.

انتهای پیام