یک فالگیر چوبی


شما به آنچه در نظر داشتید خواهید رسید، اما باید صبر کنید و نه به سرعت. اگر عجله کنید از کارت خود پشیمان خواهید شد. با نیت خودت برو با کسی دعوا نکن. راز دلت را به کسی نگو. از مرد گندمی که قد متوسطی دارد و […]

پیش بینی پست اولین بار در پرشین وی | وب سایت عمومی با سرگرمی فارسی، اخبار سینما، مد و سبک زندگی.