۱۰ راهکار برای این کدام ممکن است به بیشتر سرطان ها روده عظیم مبتلا نشوید
اگرچه بیشتر سرطان ها روده عظیم در جاری حاضر یکی اجتناب کرده اند شایع‌ترین بیشتر سرطان ها‌ها در این کره خاکی به شمار می‌رود، با این حال راه‌رفع‌هایی برای کاهش دادن خطر ابتلا به آن است موجود است.