۱۰ تمرینی که می توانید در خانه انجام دهیدخوب است بدانید که ورزش کردن کاملاً شبیه به باشگاه رفتن نیست. آره! رفتن به باشگاه می تواند سرگرم کننده باشد و توصیه می شود تمرینات را از این طریق دنبال کنید. اما اگر نمی خواهید به باشگاه بروید، به هیچ وجه متوقف نشوید. شما همچنین می توانید در خانه تمرین کنید!