۱۰ ماده غذایی سرشار اجتناب کرده اند کلسیم کدام ممکن است لبنیات نیستند!
مناسب است کدام ممکن است وقتی صحبت اجتناب کرده اند کلسیم به میان می‌آید، برای استفاده از، چسبناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماست در نظر گرفته شده می‌کنیم، با این حال متعدد اجتناب کرده اند دارایی ها غیر لبنی نیز برای تامین کلسیم مفید هستند. اجتناب کرده اند چیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه های کنجد گرفته به همان اندازه غذاهای دریایی مشابه با ساردین.