۱۵ خاصیت سس مایونز که نمی دانستید!
یکی دیگر از فواید سس مایونز این است که می تواند به بهبود پوست ترک خورده یا آسیب دیده کمک کند. طبق مطالعات مایونز، حتی می تواند به درمان آفتاب سوختگی کمک کند. استفاده از سس مایونز روی پوست آفتاب سوخته به خوبی نرم می شود.