۶ ماسک حالت دهنده خانگی برای موهای موج دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکخواه یا نه در همه زمان ها رویای موهای ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرن روی بالا شخصی را داشته اید؟ خواه یا نه صبح کدام ممکن است اجتناب کرده اند خواب بیدار می شوید، همراه خود موهای خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید وز مواجه می شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این موضوع تحریک می شوید؟ {در این} نیمه متنوع ماسک را ارائه می دهیم راه اندازی شد می کنیم کدام ممکن است موهای وز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک ممکن است را بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان تر نماد می دهد.

تا حد زیادی بیاموزید:

۱. ماسک مو موز

قطعات :

۱ عدد موز
شیر نر
۲ قاشق غذاخوری پودر کاکائو

طرز تهیه:

موز را در ظرفی بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید له کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چنگال له کنید سپس شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پودر کاکائو را اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بزنید. شیر باید به ابعاد ای باشد کدام ممکن است خمیری اجتناب کرده اند این ترکیب کردن مناسب شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته ای یکبار اجتناب کرده اند این ماسک بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شانه رنگ مو روی موهای تازه شخصی بمالید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ۲۰ به همان اندازه نیم ساعت همراه خود شامپوی شستشو بمالید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگذارید در هوا خشک شود.

این ماسک موها را آسانسور می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه های شکسته را تبدیل کردن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به موهای ممکن است رطوبت کافی می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را ناخوشایند می تنبل. علاوه بر این رنگ موهای ممکن است را معقول تر می تنبل.

۲. ماسک ناخوشایند کننده مو همراه خود شیر نارگیل

قطعات:

نصف فنجان شیر نارگیل
۱ قاشق چایخوری عسل نپخته
قاشق غذاخوری آب لیمو

طرز تهیه:

همه داروها را در یک واحد کاسه بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همزن برقی خوشایند ترکیب کردن کنید سپس همراه خود عالی شانه تازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاه شنا به منافذ و پوست بالا شخصی بمالید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ۲۵ دقیقه بالا شخصی را همراه خود شامپو بشویید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۴ به همان اندازه ۵ روز یکبار اجتناب کرده اند این ماسک بیشترین استفاده را ببرید.

این ماسک موهای ممکن است را مرطوب می تنبل، آنها را آسانسور می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط آن را تحریک می تنبل. علاوه بر این موهای شکسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست بالا خشک را معامله با می تنبل.

۳. ماسک موی تخم مرغ

قطعات :

۱ عدد تخم مرغ
۱ قاشق غذاخوری روغن نارگیل
۱ قاشق غذاخوری ماست
۱ قاشق وعده های غذایی خوری روغن زیتون

طرز تهیه:

تخم مرغ را بشکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه داروها را همراه خود هم ترکیب کردن کنید سپس ماسک را به مدت ۴۰ دقیقه روی بالا شخصی قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس موهای شخصی را همراه خود شامپو بشویید.

{به دلیل} وجود پروتئین {در این} ماسک، ساختار موهای ممکن است را آسانسور کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را مرطوب می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکی آن را اجتناب کرده اند بین می برد.

۴. ماسک مو آووکادو

قطعات:

آووکادو ۱ عدد
نصف فنجان شیر نارگیل
۱ قاشق وعده های غذایی خوری روغن زیتون

طرز تهیه:

عالی قاشق غذاخوری آووکادو را موجود در آن بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود داروها تولید دیگری ترکیب کردن کنید سپس این ماسک را به مدت ۲۰ به همان اندازه نیم ساعت روی موها را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست بالا شخصی قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس موهای شخصی را بشویید. هفته ای یکبار اجتناب کرده اند این ماسک بیشترین استفاده را ببرید.

این ماسک موها را مرطوب می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه های شکسته را ترمیم می تنبل از موهای ممکن است را باز می تنبل.

۵. ماسک موی عسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماست

قطعات:

عالی چهارم فنجان
۲ قاشق غذاخوری عسل نپخته
۱ قاشق غذاخوری روغن بادام

طرز تهیه:

همه داروها را همراه خود هم ترکیب کردن کنید به همان اندازه خمیر نسبتا نازکی به کف دست آید. سپس آن را همراه خود عالی شانه به منافذ و پوست بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید موهای شخصی بمالید، ۳۰ به همان اندازه ۴۰ دقیقه پایداری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بالا شخصی را همراه خود آب ولرم بشویید. هفته ای یکبار اجتناب کرده اند این ماسک بیشترین استفاده را ببرید.

این ماسک کدام ممکن است شناخته شده به عنوان عالی معامله با ضد موخوره شناخته تبدیل می شود، پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسید لاکتیک را در پایه موهای ممکن است آسانسور می تنبل.

۶. ماسک شیر

قطعات:

سه چهارم فنجان شیر
قوطی اسپری
شانه پهن دندانه دار

طرز تهیه:

موجود در بطری اسپری را همراه خود شیر پر کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در حین شانه کردن، شیر را روی موهای شخصی اسپری کنید، می توانید اجتناب کرده اند پودر شیر نیز بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا شخصی را همراه خود آن بشویید.

این ماسک را باید روی موهای خیس شخصی بمالید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس حتما اجتناب کرده اند ناخوشایند کننده مو بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند اسپری همراه خود شبیه به شیر منافذ و پوست بالا شخصی را ماساژ دهید.

این ماسک موهای ممکن است را آسانسور، آسان، آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرطوب می تنبل.

هشدار: در صورت غیر لیبرال لاکتوز هر دو حساسیت برای استفاده از، اجتناب کرده اند این ماسک استفاده نکنید.

سایر ایده ها:

برای موهای خشک، شکسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید وز به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند سشوار معادل اتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سشوار استفاده نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه دهید موهایتان در هوا خشک شود.
اگر اصرار به استفاده اجتناب کرده اند این اکستنشن دارید، حتماً تعدادی از دقیقه بعد اجتناب کرده اند تمیز کردن موها پایداری کنید به همان اندازه آب اضافی موهایتان پاک شود.
برای افزایش توسل به ماسک، کلاه دوش را همراه خود ماسک روی موهای شخصی بمالید. این کار علاوه بر این اجتناب کرده اند ریختن ماسک روی لباس ممکن است جلوگیری می تنبل.
برای موهای موج دار می توانید هفته ای عالی هر دو ۲ بار اجتناب کرده اند روغن بادام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارگیل بیشترین استفاده را ببرید. برای هر بار استفاده، روغن را به مدت عالی ساعت در موهای شخصی حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بالا شخصی را آبکشی کنید. بیشتر است این ماسک را در گذشته اجتناب کرده اند حمام کردن بیشترین استفاده را ببرید.
اگر ماسک ممکن است خیلی غلیظ است، بیشتر است بالا شخصی را همراه خود آب مقطر بشویید.