Je! از بیماری خطرناک سپسیس چه می دانید؟سپسیس می تواند تقریباً توسط هر عفونتی ایجاد شود و اغلب به دلیل ذات الریه یا عفونت های دستگاه ادراری ایجاد می شود. Covid-19 شدید نیز می تواند باعث سپسیس شود.