Polstar 3; تعقیب و گریز طولانی خانوادگی
اکنون عکسی از این محصول در رسانه ها منتشر شده است که Polstar 3 را از نمای جانبی و مقداری سقف نشان می دهد. پولستار ۳ به دلیل پتانسیل بالایی که در بازار جهانی شاسی بلند دارد، می تواند موفقیت بزرگی برای این برند باشد.